Thailand Tech Show ครั้งที่ 1/2559 ภาคใต้
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 08:30 - 15:00
ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รายชื่อเทคโนโลยีที่เข้าร่วม
 • อุปกรณ์วัดเนื้อยางแห้งในน้ำยางแบบรวดเร็ว
 • เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราแบบใหม่เพื่อลดการสูญเสีย
 • อุปกรณ์วัดปริมาณน้ำมันในผลปาล์มด้วยการถ่ายภาพ
 • บรรจุภัณฑ์ห่อทุเรียนสดจากธรรมชาติ
 • ระบบการสร้างฟองก๊าซ 1-เมทิวไซโคลโพรเพน (1-MCP) ขนาดไมโครเมตร และ/หรือนาโนเมตรเพื่อใช้ชะลอการสุกและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด
 • แผ่นแปะอเนกประสงค์ จากยางธรรมชาติ
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับทา นวด เพื่อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ (สูตรบาล์ม)
 • ผลิตภัณฑ์สำหรับนวดสลายเซลล์ลูไลท์
 • ตำรับโรโดไมรโทนสำหรับรักษาสิว
 • น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดมะหาด
 • ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงด้วยนาโนเทคโนโลยี Mosquito repellent Nanoemulsion Spray
 • อุปกรณ์รองส้นเท้า เพื่อลดอาการปวดส้นเท้าจากยางธรรมชาติ
 • แผ่นหนุนสะโพกจากน้ำยางธรรมชาติ
 • อุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า (Standing frame)
 • เตียงคลอด PSU
 • อุปกรณ์ทำหัตถการสอดใส่สายสวนหลอดเลือดแดง จากยางธรรมชาติ
 • เครื่องกรองน้ำดื่ม โดยใช้เซรามิกเมมเบรน
 • Sensor วัดระดับของเหลวด้วยแผ่นวงจรพิมพ์
 • บอร์ดควบคุมสำหรับหม้อหุงข้าวดิจิตอล
 • กรรมวิธีการผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากใบบัวบกเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง