ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น
นักวิจัย  
ดร.วนิดา จันทร์วิกูล และคณะวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันการวิจัยด้านการรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก พัฒนาค่อนข้างสูง ทำให้อัตราการตายจากการติดเชื้อรุนแรงที่บาดแผลลดลงอย่างมาก แต่ปัญหาที่ตามมาของผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกคือ ความพิการจากแผลเป็นดึงรั้งหรือแผลปูดนูน ดังนั้นเพื่อแก้ไขความพิการทางร่างกายและลดปมด้อยของผู้ป่วย จึงมีการคิดค้นวิธีรักษาแผลเป็น เช่น
1) การผ่าตัดโดยการปลูกถ่ายผิวหนัง
2) การฉีดสเตียรอยค์เข้าที่แผล
3) การใช้ผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ (pressure garments)
4) การใช้วัสดุ/ครีม/เจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็น เช่น ซิลิโคนเจล
ผลิตภัณฑ์รักษาแผลเป็นมีราคาค่อนข้างสูง และการรักษาแผลเป็นนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะแผลเป็นที่เกิดขึ้น การใช้หลายวิธีร่วมกันจะก่อให้เกิดผลดีที่สุด

คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสูตรซิลิโคนเจลเพื่อเคลือบลงบนแผ่นผ้า (ยืด) ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของแผลที่ต้องการรักษา ชิ้นงานที่ได้มีความเหนียวและคงรูป สามารถสัมผัสยึดติดกับผิวหนังบริเวณแผลเป็นได้ดี และสามารถซักล้างเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่มากถึง 50 ครั้ง ชิ้นงานจะถูกนำมาใช้ร่วมกับผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์บริเวณแผลที่ต้องการรักษาเป็นพิเศษเพื่อลดการเกิดแผลเป็น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• เป็นการผสมผสานจุดเด่นระหว่างซิลิโคนเจลและแผ่นผ้ายืดเพื่อการส่งเสริมให้เนื้อเยื่อผิวหนังใหม่ที่เกิดขึ้น มีการจัดเรียงตัวที่ดี
• เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแผลเป็น
• ยืดหยุ่นสูง เกาะติดผิวหนังรอบแผลได้ดี
• ลอกออกง่าย ไม่ระคายเคืองต่อแผลและผิวหนังรอบแผลเป็น
• ใช้ได้กับแผลทุกชนิดและในทุกตำแหน่งของร่างกาย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผ้ายืดเคลือบซิลิโคนเจลรักษาแผลเป็น"