ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน
นักวิจัย  
ห้องปฏิบัติการพลังงานชีวภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0701003091 เรื่อง ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของไบโอดีเซล ยื่นคำขอวันที่ 22 มิถุนายน 2550
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้มีการผลิตและใช้ไบโอดีเซลกันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับชุมชน แต่ยังคงมีปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงการนำไบโอดีเซลไปใช้กับเครื่องยนต์ อย่างไรก็ตาม วิธีการตรวจสอบสมบัติเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมีวิเคราะห์ทดสอบที่มีราคาสูง จึงเป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซล โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดเล็กและระดับชุมชน
ค่าความหนาแน่น และความหนืดของไบโอดีเซลมีความสำคัญต่อการนำไบโอดีเซลไปใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล เนื่องจากมีผลโดยตรงกับระบบหัวฉีดในเครื่องยนต์ เช่น ถ้าน้ำมันมีความหนืดมากเกินค่ามาตรฐาน น้ำมันจะถูกฉีดเป็นฝอยได้ยาก หยดน้ำมันมีขนาดใหญ่ทำให้การเผาไหม้ไม่ดี ดังนั้นชุดทดสอบไบโอดีเซลนี้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแสดงผลเบื้องต้นได้ว่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ผลิตมีคุณภาพผ่านมาตรฐานหรือไม่ ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานในปี พ.ศ. 2552 น้ำมันไบโอดีเซลต้องมีค่าความหนาแน่น ณ อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส อยู่ระหว่าง 3.5-5.0 เซนติสโตกส์
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดทดสอบนี้สามารถใช้การตรวจสอบความหนาแน่น และความหนืดของไบโอดีเซลที่ผลิตได้เทียบมาตรฐานไทย เนื่องจากไบโอดีเซลที่มีน้ำ น้ำมันพืช เมทานอล หรือกลีเซอรีนปนเปื้อนอยู่ จะมีค่าความหนาแน่น และความหนืดเปลี่ยนไปจากค่ามาตรฐาน โดยชุดทดสอบนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ คือ
1. คอลัมน์สำหรับวัดความหนาแน่น ภายในบรรจุเม็ดวัสดุทรงกลมที่มีความหนาแน่นต่างๆ การทดสอบทำโดยสังเกตการจมและการลอยของเม็ดทรงกลมดังกล่าว เพื่อดูว่าตัวอย่างไบโอดีเซลนั้นผ่านมาตรฐานหรือไม่
2. คอลัมน์สำหรับทดสอบความหนืด ภายในบรรจุเม็ดวัสดุทรงกลมการทดสอบทำโดยจับเวลาการเคลื่อนที่ของวัสดุทรงกลมจากตำแหน่งเริ่มต้นจนถึงตำแหน่งสิ้นสุด และเทียบเวลากับตารางที่กำหนดและยังสามารถทำการทดสอบความหนืดซ้ำโดยการกลับด้านบน-ล่างได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1617
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดทดสอบความหนาแน่นและความหนืดของน้ำมัน"