สูตรไส้กรอกอิสานไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร
นักวิจัย  
นางสุชาดา สิงห์สถิต และคณะ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 5257
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในกระบวนการผลิตไส้กรอกอิสานตามปกติ ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะนำสารช่วยให้ไส้กรอกมีเนื้อแน่นมาเติมลงไปในเนื้อไส้กรอก เช่น แป้งมอดิฟายด์ ซึ่งเป็นสารที่ใช้กันแพร่หลาย หรือผู้ผลิตบางรายอาจเติมสารอื่นลงไปเพื่อทำให้ไส้กรอกมีรสหวานกลมกล่อมเช่น ผงชูรส ซึ่งหากเติมสารดังกล่าวนี้ลงไปในอัตราส่วนและปริมาณที่พอเหมาะจะสามารถช่วยให้ไส้กรอกมีความแน่นและหวานกลมกล่อมแต่สารดังกล่าวนี้ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการเลย บางชนิด เช่น ผงชูรส ยังเป็นอันตรายต่อผู้ที่แพ้ การประดิษฐ์นี้จึงได้คิดค้นนำ ผงไหม อันมีสารประกอบอินทรีย์อื่นๆ ที่เป็นช่วยให้เนื้อไส้กรอกมีรสชาติหวานกลมกล่อม มีสัมผัสที่แน่นในตัว มีคุณค่าทางโภชนาการด้วย เนื่องจากผงไหมที่เติมลงไปนั้นจะเพิ่มปริมาณโปรตีนในส่วนผสมด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสูตรสำหรับการผลิตไส้กรอกอิสานสูตรไหมทอง ซึ่งนำผงไหมมาผสมลงในส่วนผสม เพื่อให้ไสกรอกอิสานมีรสชาติหวานกลมกล่อม เนื้อสัมผัสแน่น โดยผสมในอัตราส่วนตามสูตรที่กำหนด ซึ่งไม่มีการใช้ผงชูรสเช่นสูตรทั่วไป แต่ได้ไส้กรอกอิสานที่มีรสชาติที่ดีกว่าสูตรเดิมโดยไม่ต้องเติมสารอื่นใดเพื่อให้เนื้อสัมผัสแน่นและหวานธรรมชาติ ทำให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและยังได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณวาทิน ชินางกูรภิวัฒน์
โทรศัพท์ 02-401-9889 ต่อ 5918, 5933
โทรศัพท์มือถือ 061-412-2836
Email watinc@tint.or.th
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรไส้กรอกอิสานไหมทองและกรรมวิธีการผลิตตามสูตร"