เตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง
นักวิจัย  
ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8736 เรื่อง ห้องเผาไหม้เตาชีวมวล
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
นวัตกรรมเตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาด้วยอิฐทนไฟ เป็นการออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สชีมวลชุมชนขึ้นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน ให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งานในชุมชน โดยการกรุด้วยอิฐทนไฟในห้องเผาไหม้ ซึ่งเตาแก๊สชุมชนที่ออกแบบใหม่นี้ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางห้องเผาไหม้ 14.2 เซนติเมตร และมีความสูงของห้องเผาไหม้เท่ากับ 31.7 เซนติเมตร ใช้หลักการเผาไหม้แบบอินเวอร์สดาว์นดราฟท์แก๊สซิไฟเออร์ (Inverted Downdraft Gasifier) จากการทดสอบพบว่าเตาแก๊สชีวมวลที่ออกแบบใหม่มีประสิทธิภาพ 23.14% ในขณะที่เตาแก็สชีวมวลแบบเดิมที่ไม่ได้กรุห้องเผามีประสิทธิภาพเพียง 16.40% หรือมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกว่า 40%
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เตาแก๊สชีวมวลที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาแก๊สชีวมวลแบบเดิม 40% ในขณะที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพียง 10% ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง และหากนำมาใช้แทนเตาอั่งโลสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน นอกจากนี้ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นกว่า 2 เท่า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์
โทรศัพท์ 053-226264
โทรศัพท์มือถือ 081-5941385
Email pantawat@nstda.or.th
สวทช.ภาคเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เตาแก๊สชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง"