ชิปขยายสัญญาณรามาน (OnSpec Lite)
นักวิจัย  
ดร.นพดล นันทวงศ์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501003964 ยื่นคำขอวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ชิปขยายสัญญาณรามาน (OnSpec Lite) สร้างด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง ทำให้ได้ฟิล์มบางโครงสร้างนาโนของโลหะเงินที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสามารถขยายสัญญาณรามานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าอัตราการขยายสัญญาณสูงกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีขายในท้องตลาดกว่า 100 เท่า ในขณะที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่า พื้นผิวขยายสัญญาณประกอบด้วยชิปคู่ขนาด 4.5 mm×4.5 mm บรรจุในถุงฟอยด์ป้องการทำปฏิกริยากับอากาศ จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับการตรวจวัดสารตัวอย่างที่มีความเจือจางมากในระดับ trace concentration ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคการตรวจวัดสัญญาณรามานแบบปกติ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ชิปพื้นผิวขยายสัญญาณรามานชนิดแผ่นโลหะอะลูมิเนียมที่มีโครงสร้างนาโนเมตรฝั่งอยู่บนโครงสร้างระดับไมโครเมตร และยึดติดด้วยอนุภาคโลหะทองที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวสามารถขยายสัญญาณรามานได้สูง
2. พื้นที่ขยายสัญญาณขนาด 4.0 มม. x 4.0 มม. (ปรับขนาดได้ตามความต้องการ)
3. ฐานรองแผ่นโลหะอะลูมิเนียมหนา 0.04 มม.
4. ขยายสัญญาณรามานได้ไม่น้อยกว่า 105 เท่า (Methylene blue)
5. สามารถใช้ได้กับเครื่องวัดสัญญาณรามานที่ใช้ความยาวคลื่น 500 ถึง 800 นาโนเมตร
6. สามารถตรวจวัด Nitrate, TNT, RDX, Paraquat และ Cabaryl ที่ความเข้มข้นต่ำกว่า 10-3 โมล่าร์
7. พื้นผิวของชิปขยายสัญญาณรามานมีสมบัติไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) ดังนั่นการตรวจวัดสัญญาณรามานของสารตัวอย่างที่มีตัวทำละลายเป็นน้ำ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ปลายแหลมสะอาดช่วยสะกิดสารตัวอย่างลงบนชิป
8. อายุการใช้งาน 2 ปี
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ฺSPD) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-53, 2357, 2383
Email business@nectec.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชิปขยายสัญญาณรามาน (OnSpec Lite)"