อุปกรณ์อุ้มทารกแรกเกิดที่คลอดด้วยการผ่าตัด
นักวิจัย  
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903002703 ยื่นคำขอวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากการสังเกตกระบวนการคลอดโดยการผ่าตัดคลอด จะมีพยาบาลห้องคลอดหรือพยาบาลห้องทารกแรกเกิด หรือกุมารแพทย์ มารับทารกแรกคลอดในห้องผ่าตัด หลังจากทารกคลอดจะมีการอุ้มทารกจากเตียงผ่าตัดไปยังเตียงทารกแรกคลอดที่ตั้งไว้ในห้องผ่าตัดหรือหน้าห้องผ่าตัด ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวผู้วิจัยได้มองเห็นความเสี่ยงของการพลัดหล่นจากมือของเจ้าหน้าที่ผู้รับทารกจากมือสูติแพทย์ที่ผ่าตัด เนื่องจากใช้ผ้าสี่เหลี่ยมผืนใหญ่เพียงผืนเดียวเพื่อใช้รองรับทารก โดยไม่มีอุปกรณ์อื่นช่วยยึดรั้งเพื่อป้องกันทารกแรกคลอดพลัดหล่น ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักมีการพูดถึงกันอยู่เสมอแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อุปกรณ์อุ้มทารกแรกเกิดที่คลอดด้วยการผ่าตัด ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อป้องกันทารกพลัดหล่นระหว่างที่รับทารกจากมือสูติแพทย์ โดยชิ้นงานทำด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าสำลีที่ให้ความนุ่มนวลในการใช้งานและมีการแพ้น้อย ทั้งยังสามารถทำให้ปลอดเชื้อได้ด้วยการอบหรือนึ่งด้วยความร้อนตามมาตรฐานการฆ่าเชื้อเสื้อผ้าในห้องผ่าตัด อุปกรณ์ชิ้นนี้ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักสามส่วน คือ ส่วนแรกที่เป็นส่วนรองรับทารกแรกคลอดมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนที่สองเป็นถุงเก็บความร้อน เพื่อให้ความอบอุ่นกับทารกแรกเกิดในห้องผ่าตัดซึ่งมีอุณหภูมิห้องเย็นกว่าทั่วไป และส่วนที่สามเป็นผ้ากันเปื้อนใช้ประกอบกับส่วนที่หนึ่งด้วยแผ่นยึดแบบเส้นใยไนลอนแบบ Velcro หรือที่เราเรียกกันว่า ตีนตุ๊กแก เพื่อยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันโดยถอดออกได้สะดวก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศิริพร ทรัพย์โตทิม
โทรศัพท์ 038102287
โทรศัพท์มือถือ 0900411999
Email siripon.sa@buu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์อุ้มทารกแรกเกิดที่คลอดด้วยการผ่าตัด"