อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่นในการคลอดบุตรทางช่องคลอดชนิดพกพา
นักวิจัย  
ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15460
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากการศึกษาผลลัพธ์ของการคลอดบุตรนอกโรงพยาบาล ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่าทารกจะนอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติและมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิกายต่ำกว่าเกณฑ์ ทำให้ทารกแรกคลอดมีระบบสรีรวิทยาแปรปรวนและเกิดภาวะพร่องออกซิเจนตามมาได้ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือทารกแรกคลอดนอกโรงพยาบาลจึงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากระยะเวลาในการคลอดบุตรจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ทารกมีโอกาสพลัดหล่นจากมือผู้ช่วยทำคลอดบุตรหรือทารกพลัดหล่นมาเองได้ในระหว่างการเบ่งคลอดในกรณีเร่งด่วนเช่นนี้ได้ ดังนั้น การป้องกันปัญหาดังกล่าวทำได้โดยการพัฒนาเครื่องมือช่วยทำคลอดเพื่อป้องกันทารกพลัดหล่นในระหว่างการคลอด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บของทารกแรกคลอดได้ อีกทั้งสร้างความมั่นใจให้กับทีมกู้ภัยและสตรีมีครรภ์ที่จำเป็นต้องใช้บริการดังกล่าวได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- อุปกรณ์มีขนาดเล็กพกพาไปกับรถพยาบาลฉุกเฉินและรถกู้ภัยฉุกเฉินได้
- มีมือจับเสริมแรงเบ่งคลอดทำให้ใช้งานได้คล่องตัว
- มีถาดรองรับทารกแรกคลอดเพื่อป้องกันการพลัดหล่นได้ และถาดดังกล่าวเป็นที่รองรับเลือดและน้ำคร่ำจากการทำคลอดได้โดยมีรูระบายที่ถาดเพื่อตวงวัดปริมาณของเหลวได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศิริพร ทรัพย์โตทิม
โทรศัพท์ 038102287
โทรศัพท์มือถือ 0900411999
Email siripon.sa@buu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ป้องกันทารกพลัดหล่นในการคลอดบุตรทางช่องคลอดชนิดพกพา"