ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรค-19 (SARS-CoV-2) และกรรมวิธีการผลิตชุดตรวจดังกล่าว
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล และคณะ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000824 ยื่นคำขอวันที่ 17 เมษายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันวิธีที่ใช้ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำได้โดยวิธีการ reverse transcription (RT-PCR) และวิธีดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง ต้องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น อีกทั้งใช้เวลาในการวิเคราะห์นาน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้อย่างรวดเร็ว โดยการตรวจหา immunoglobulin ทั้งชนิด IgM และ IgG ที่จับจำเพาะต่อโปรตีนของเชื้อ COVID-19 เป็นประโยชน์ต่อทั้งการตรวจการติดเชื้อในเบื้องต้นและตรวจติดตามการพัฒนาภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยชุดตรวจนี้ใช้หลักการ immunochromatography (ICT) ใช้เวลาในการตรวจ 15-20 นาที ชุดตรวจมีความไวและความจำเพาะ มีความคงตัวสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง ใช้ตัวอย่างในการตรวจปริมาตรน้อย ประมาณ 15-20 ไมโครลิตร (2-3 หยด) ใช้ได้กับตัวอย่างเลือดที่เจาะจากปลายนิ้ว พลาสมาหรือซีรัม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรจากผู้ป่วย และลดการนำเข้าชุดทดสอบจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
โทรศัพท์ 074859514 ต่อ 1402
โทรศัพท์มือถือ 0802692262
Email napak.jp@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชุดตรวจแอนติบอดีของโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรค-19 (SARS-CoV-2) และกรรมวิธีการผลิตชุดตรวจดังกล่าว"