อะลูมิเนียมผสมที่เสริมแรงด้วยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มีการเติมธาตุผสมเซอร์โคเนียมสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
นักวิจัย  
นางสาวชุดาทิพย์ พันธ์กลิ่น
รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล
ดร.ศุภฤกษ์ บุญเทียร

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 1901006213
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อะลูมิเนียมผสมที่เสริมแรงด้วยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์(SiC) หรือที่เรียกว่าอะลูมิเนียมคอมโพสิตนั้นเป็นการนำเอาวัสดุ 2ชนิด มาผสมกันซึ่งวัสดุเหล่านี้จะไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ตัววัสดุประกอบด้วยโลหะอะลูมิเนียมผสมเป็นโลหะพื้นและเสริมแรงด้วยวัสดุเซรามิกชนิดอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ อะลูมิเนียมคอมโพสิตนี้เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่น ลูกสูบ(Piston) จานดิสเบรค(Break disk) และจานดรัมเบรค(Break Drum) เป็นต้น รวมถึงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน และอุปกรณ์กีฬา เนื่องจากมีสมบัติที่โดดเด่นและข้อได้เปรียบอยู่หลายประการ คือ มีน้ำหนักที่เบากว่าเหล็ก มีความต้านทานต่อการคืบ ทนต่อการเสียดสี การใช้งานในอุตสาหกรรมบางอย่างจะต้องการอะลูมิเนียมคอมโพสิตที่มีสมบัติทางกลในส่วนของการรับแรงและความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อนำอะลูมิเนียมคอมโพสิตไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 200C จะทำให้วัสดุสูญเสียความแข็งแรง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงมีความพยายามในการปรับปรุงสมบัติของอะลูมิเนียมคอมโพสิตให้สามารถคงความแข็งแรงเมื่อนำไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการพัฒนาเพื่อให้คงความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง โดยการผสมธาตุเซอร์โคเนียมและปรับลดปริมาณธาตุแมกนีเซียม ซึ่งส่วนผสมประกอบไปด้วย ธาตุเซอร์โคเนียมซิลิคอน แมกนีเซียม เหล็ก ไททาเนียม ทองแดง แมงกานีส สังกะสี อะลูมิเนียม และอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ที่ใช้เป็นวัสดุเสริมแรง รวมทั้งได้กล่าวถึงวิธีการหล่อวัสดุอะลูมิเนียมผสมดังกล่าว
สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานได้ เนื่องจากสามารถคงความแข็งแรงเมื่อนำไปใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ดีขึ้น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.หฤษฎ์ ลีละยุวพันธ์
โทรศัพท์ 02 4709626
โทรศัพท์มือถือ 0634599924
Email haris.lee@mail.kmutt.ac.th
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อะลูมิเนียมผสมที่เสริมแรงด้วยอนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มีการเติมธาตุผสมเซอร์โคเนียมสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง"