แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิมเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับสิว
นักวิจัย  
นายปรียวัสส์ พิมพ์นวล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทายลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 16003002296
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การผลิตแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิม โดยการนำแผ่นไบโอเซลลูโลสที่ได้จากการบ่มเลี้ยงแบคทีเรียชนิด Acetobacter xylinum ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มาผสมกับสารสกัดจากเปลือกทับทิมอิ่มตัวที่ความเข้มข้น 5-10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เนื่องจากแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสนี้มีขนาดของเส้นใยในระดับนาโน และประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถจับกับสารสกัดจากเปลือกทับทิมได้ดี จึงสามารถดูดซับสารสกัดได้มาก ประกอบกับเป็นเป็นเส้นใยจากธณรมชาติ ที่ไม่มีการผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆ จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิมที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นแผ่นแห้งสีเหลืองอ่อน มีความเหนียวและคงทน การพิสูจน์ประสิทธิภาพของแผ่นมาส์ก ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว ได้แก่ Stapphylococcus aureus, Stapphylococcus epidermidis และ Propionibacterium acnes พบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น gentamyci
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสมีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่พอเหมาะ ทำให้ทนต่อการฉีกขาด อีกทั้งสะดวกต่อการใช้งานเมื่อวางแนบลงบนบริเวณผิวหน้า
2. แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสสามารถนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวได้โดยตรง โดยความสามารถในการเพิ่มคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ที่ช่วยในการผลักสารสำคัญที่อยู่ในแผ่นมาส์กเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งแผ่นมาส์กยังมีคุณสมบัติในการยึดเกาะผิวได้เป็นอย่างดีทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียจากภายนอกได้
3. แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสมีความปลอดภัยในด้านความเข้ากันได้กับร่างกาย โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองใดๆ รวมไปถึงการแพ้หรือความไวต่อสารต่างๆ ต่อผิวหนัง อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษภายในเซลล์อีกด้วย ซึ่งสามารถนำมาใช้ในทางด้านเครื่องสำอางรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ในรูปแบบแผ่นมาส์กอีกด้วย
4. สารสกัดเปลือกทับทิมมีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการยับยั้งการเมตาบอไลท์ของแบคทีเรียได้โดยตรง
5. แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสมีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งสารสำคัญที่อยู่ในสารสกัดเปลือกทับทิมและยังช่วยเพิ่มความคงตัว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง
โทรศัพท์ 055-968707
โทรศัพท์มือถือ 0906751765
Email jirapornk@nu.ac.th
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิมเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับสิว"