ข้อต่อเหล็กกล่อง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.อนุชา วัฒนาภา
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 1902004637
สิทธิบัตร เลขที่ 1902004638
สิทธิบัตร เลขที่ 1902004639
สิทธิบัตร เลขที่ 1902004640
สิทธิบัตร เลขที่ 1902005332
สิทธิบัตร เลขที่ 1902005333
สิทธิบัตร เลขที่ 1902005334
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โครงสร้างตามวัตถุประสงค์อาทิเช่น เวที นั่งร้าน เป็นโครงสร้างที่ต้องการ การประกอบและถอดแยกชิ้นส่วน อาศัยขั้นตอนการเชื่อมต่อส่วนประกอบของท่อนเหล็ก เพื่อประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างตามที่ต้องการ โดยการประกอบใช้เวลานาน
อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กกล่องสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องประสิทธิภาพ ความเร็ว และความง่ายต่อการการขนส่งและจัดเก็บ โครงสร้างตามวัตถุประสงค์เหล่านี้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สามารถใช้เป็นส่วนข้อต่อสำหรับนำท่อนเหล็กประกอบเข้าด้วยกันเพื่อประกอบเป็นโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำไปใช้ เช่น เวที นั่งร้าน เป็นต้น โดยโครงสร้างดังกล่าวจะสามารถประกอบและถอดแยกชิ้นส่วนได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ลดขั้นตอนการเชื่อมต่อส่วนประกอบของท่อนเหล็ก สามารถประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงตามที่ต้องการได้ง่าย ลดพื้นที่ในการจัดเก็บและการขนส่ง ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.หฤษฎ์ ลีละยุวพันธ์
โทรศัพท์ 02 4709626
โทรศัพท์มือถือ 0634599924
Email haris.lee@mail.kmutt.ac.th
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ข้อต่อเหล็กกล่อง"