สูตรอาหารและกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเสริมซิลีเนียม
นักวิจัย  
ผศ.ดร.วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10737
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันกลุ่มผู้วิจัยในต่างประเทศได้ให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) ของซิลีเนียมอย่างกว้างขวางในคุณสมบัติต้านมะเร็ง(Anticarcinogenic agent) ซิลีเนียมเป็นธาตุที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในร่างกายมนุษย์ ซิลีเนียมมีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับโปรตีนในรูปของซิลีโนโปรตีน (Selenoproteins) ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกับเอนไซม์ที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้จากผลรายงานการวิจัยพบว่าซิลีเนียมมีส่วนสำคัญในการป้องกันสภาวะเสื่อม และการทำลายจากโรคมะเร็ง การอักเสบ การทำงานของต่อมไทรอยด์ โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) โรคทางระบบประสาท ระบบการสืบพันธุ์ และการติดเชื้ออื่นๆ
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจการเสริมธาตุซิลีเนียมในสาหร่ายสไปรูลินาโดยเน้นกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงและผลิตสาหร่ายสไปรูลินาเสริมซิลีเนียม ซึ่งประกอบด้วยสูตรอาหารเฉพาะที่ใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเสริมธาตุซิลีเนียม โดยมีส่วนประกอบของสารทั้งหมด 8 ชนิด ในปริมาณต่างๆ กัน และมีค่าพีเอชอยู่ในช่วง 9-10 ขั้นตอนการเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเสริมธาตุซิลีเนียมในสูตรอาหารนั้นทำ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงและการผลิตเสริมธาตุซิลีเนียมในสาหร่ายสไปรูลินาตามการประดิษฐ์นี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสาหร่ายสไปรูลินา ซึ่งเลี้ยงในสูตรอาหารพิเศษเฉพาะ โดยสามารถทำการเพาะเลี้ยงและผลิตสาหร่ายสไปรูลินาเสริมธาตุซิลีเนียมขึ้นเองได้ ซึ่งนอกจากจะได้รับคุณค่าของสารอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในสาหร่ายสไปรูลินาแล้ว ยังสามารถได้รับประโยชน์จากซิลีเนียม เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง
โทรศัพท์ 055-968707
โทรศัพท์มือถือ 0906751765
Email jirapornk@nu.ac.th
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรอาหารและกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเสริมซิลีเนียม"