อุปกรณ์ช่วยหยอดตา Nu drops
นักวิจัย  
ผศ.ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ
ภก.ดร.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
คณะสถาปัตยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 75874
สิทธิบัตร เลขที่ 75875
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อุปกรณ์ช่วยหยอดตา สำหรับนำส่งตัวยาที่อยู่ในรูปสารละลาย สู่รอยโรคที่ระบบตา ทำให้บริหารยาหยอดตาเข้าสู่ดวงตาได้แม่ยำตรงจุดและสามารถบริหารยาหยอดตาได้ด้วยมือข้างเดียว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
หยอดตาได้ตรงจุด ปลอดภัยและบริหารการหยอดตาด้วยมือข้างเดียว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง
โทรศัพท์ 055-968707
โทรศัพท์มือถือ 0906751765
Email jirapornk@nu.ac.th
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ช่วยหยอดตา Nu drops"