โปรแกรมช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจในระยะพักฟื้น
นักวิจัย  
ผศ.ดร.พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 378400
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันช่วยในการสื่อสารสำหรับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อลดการเคลื่อนไหวร่างกายที่อาจมีผลกระทบต่อบาดแผลหลังผ่าตัด โดยแอปพลิเคชันจะใช้รูปภาพและเสียงรวมทั้งข้อความในการสื่อสาร ซึ่งหากมีผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันการกระพริบตาเพื่อใช้ในการควบคุมแอปพลิเคชัน นอกจากนี้แอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันที่ใช้บอกลักษณะและอาการเจ็บปวดให้แพทย์ทราบได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ใช้รูปภาพและเสียงรวมทั้งข้อความในการสื่อสารแทนการพูดเพื่อลดการเคลื่อนไหวร่างกาย
2. มีฟังก์ชันรองรับการบอกอาการและลักษณะของความเจ็บปวด
3. สามารถใช้การกระพริบตาเพื่อควบคุมแอปพลิเคชัน

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง
โทรศัพท์ 055-96-8707
โทรศัพท์มือถือ 0906751765
Email jirapornk@nu.ac.th
กองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "โปรแกรมช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจในระยะพักฟื้น"