วิธีการเตรียมสารละลายที่มีสมบัติความไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดจากแกลบสำหรับพ่นเคลือบบนพื้นผิววัสดุ
นักวิจัย  
ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์
นายกิตติธัช ธนสิวะวงษ์
ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903001595
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แกลบหรือเปลือกแข็งของเมล็ดข้าวจากการสีข้าว เป็นของเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมในกระบวนการผลิตข้าว ส่วนประกอบหลักของขี้เถ้าแกลบ คือ ซิลิกาซึ่งเป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับ 2 บนเปลือกโลกรองจากออกซิเจน จึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านซิลิกามีสมบัติทางเคมีที่ค่อนข้างเสถียรที่อุณหภูมิปกติ และไม่ทำปฏิกิริยาต่อสารเคมีหลายชนิด ปัจจุบันสารเคลือบพื้นผิววัสดุเพื่อให้มีสมบัติไม่ชอบนํ้ามีจําหน่ายตามท้องตลาด โดยอยู่ในรูปของสารแขวนลอยของอนุภาคนาโนซิลิกา ในขั้นตอนการทําให้อนุภาคนาโนซิลิกามีสมบัติไม่ชอบนํ้า นิยมใช้พอลิเมอร์ที่โมเลกุลไม่มีขั้ว ของเหลวที่บรรจุอนุภาคนาโนจึงถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้วัสดุก่อสร้างมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกันน้ำ กันฝุ่นละออง และคราบสกปรกต่างๆ ได้ อีกทั้งก็ยังสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ทุกครั้งเวลาที่ฝนตก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ใช้อนุภาคนาโนซิลิกาความบริสุทธิ์สูงจากแกลบที่มีสมบัติความไม่ชอบน้ำยิ่งยวดโดยใช้วิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต ใช้สำหรับพ่นเคลือบพื้นผิวของวัสดุต่างๆ เพื่อเพิ่มสมบัติความไม่ชอบน้ำ ทำให้หยดน้ำไม่สามารถยึดติดบนพื้นผิวของวัสดุ พื้นผิวไม่เปียก ลดการเกิดไบโอฟิล์ม และเพิ่มสมบัติการทำความสะอาดตัวเองได้ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษกันน้ำ แผ่นยิปซัมกันเชื้อรา ผ้ากันน้ำ และกระจกทำความสะอาดตัวเองได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.หฤษฎ์ ลีละยุวพันธ์
โทรศัพท์ 02 4709626
โทรศัพท์มือถือ 0634599924
Email haris.lee@mail.kmutt.ac.th
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "วิธีการเตรียมสารละลายที่มีสมบัติความไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดจากแกลบสำหรับพ่นเคลือบบนพื้นผิววัสดุ"