อุปกรณ์บำบัดและฟื้นฟูโรคนิ้วล็อค
นักวิจัย  
นายนวัต ทองมี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1703002383
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคนิ้วล็อคกว่า 1,300,000 คน ซึ่งจากจำนวนผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด เนื่องจากหากปล่อยให้อาการลุกลาม สาเหตุมาจากผู้ป่วยส่วนมากมีการละเลยในกระบวนบำบัด ประกอบกับอุปกรณ์การบำบัดและฟื้นฟูอาการในปัจจุบันยังต้องอาศัยการเตรียมการทางอุปกรณ์และวัสดุค่อนข้างมากและนาน จึงไม่สามารถรักษาและฟื้นฟูอาการที่บ้านได้
การประดิษฐ์นี้มีความมุ่งหมายเพื่อที่จะแก้ปัญหาในการเข้าถึงอุปกรณ์และกระบวนการบำบัด ใช้ยางพาราชนิดนิ่มพิเศษเป็นวัสดุที่ช่วยเป็นแรงต้านอย่างอ่อนให้กับผู้ป่วยในการบริหาร รวมถึงมีช่องในการสอดนิ้วเพิ่มความตึงในการยืดได้ ทั้งนี้ตัวผลิตภัณฑ์จะมีการฉีดเจลโพลิเมอร์ ซึ่งเป็นเจลที่ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและเหมาะเป็นวัสดุที่ช่วยในการเก็บความร้อนได้ดี ประกอบกับเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ทั่วไป และเป็นวัสดุที่มีทั่วไปพบได้ในผลิตภัณฑ์ประเภทคลายกล้ามเนื้อเช่น แผ่นประคบร้อน-เย็น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ป่วยสามารถเพิ่มความร้อนให้กับตัวผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งานได้ง่าย ทั้งนี้หากตัวผลิตภัณฑ์มีความร้อนแผ่นเทอร์โมสติ้กเกอร์ จะเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิ 60C
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อบำบัดฟื้นฟูอาการนิ้วล็อคในผู้ป่วย อุปกรณ์มีลักษณะสำคัญประกอบด้วย ส่วนของผลิตภัณฑ์สำหรับออกกำลังกายนิ้วมือซึ่งมีรูสำหรับสวมนิ้วทั้ง 5 นิ้ว และส่วนด้านในของตัวผลิตภัณฑ์บรรจุก้อนเจลโพลิเมอร์สำหรับกระบวนเพิ่มความร้อนเพื่อการรักษา โดยวิธีการใช้งานคือนำอุปกรณ์ผ่านกระบวนการเพิ่มความร้อนด้วยไมโครเวฟหรือการแช่น้ำร้อนเวลา 3 ถึง 4 นาที จนกระทั่งมีความร้อนช่วง 35 ถึง 60 องศาเซลเซียส และบริหารนิ้วมือในระหว่างที่ตัวผลิตภัณฑ์ร้อนประมาณ 10 ถึง 15 นาที ทำให้ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องเสียค่าเดินทางหรือปล่อยให้อาการล่วงเลยจนต้องเข้ารับการผ่าตัด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.หฤษฎ์ ลีละยุวพันธ์
โทรศัพท์ 02 4709626
โทรศัพท์มือถือ 0634599924
Email haris.lee@mail.kmutt.ac.th
หน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์บำบัดและฟื้นฟูโรคนิ้วล็อค"