ผลิตภัณฑ์ชนิดผงพร้อมบริโภคจากสารสกัดส้มแขกผสมจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับควบคุมไขมันในเลือด
นักวิจัย  
ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยสภาวะโรคอ้วนจำนวนมากเป็นอันดับสองของอาเซียน ซึ่งเกิดจากสภาวะแวดล้อมและพฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคอ้วนมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคตับ โดยส่วนใหญ่แล้วภาวะโรคอ้วนเกิดจากการสะสมไขมันชนิดแอลดีแอล ซึ่งก็คือไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ (low-density lipo-protein; LDL) เมื่อมีจำนวนของไขมัน LDL สะสมในร่างกายปริมาณมากๆ ส่งผลให้หลอดเลือดอุดตันและเหนี่ยวนำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ ซึ่งในร่างกายสภาวะปกติไม่ควรมีไขมันชนิดนี้เกิน 160 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในกระแสเลือด หากไม่มีการป้องกันการสะสมไขมันในร่างกายจะส่งผลต่อการทำงานของตับ ร่วมไปถึงการทำงานของตับอ่อนที่ทำหน้าที่ในการผลิตเอ็นไซม์ย่อยไขมัน (pancreatic lipase) ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมระดับไขมัน ดังนั้นในการป้องกันการเกิดโรคอ้วนจะต้องควบคุมระดับไขมันในร่างกาย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ “โพรเฮิร์บ-แอล (ProHerb-L)” มีส่วนผสมสำคัญคือจุลินทรีย์โพรไบโอติก (probiotic) สกุล Bifidobacterium ซึ่งเป็นสายพันธุ์ประจำถิ่นที่จำแนกจากประชากรไทย มีคุณสมบัติเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในสภาวะสมดุล ร่วมกับสารสกัดส้มแขก (Garcinia atroviridis) ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรมีคุณสมบัติในสามารถยับยั้งการเปลี่ยนน้ำตาลและแป้งเพื่อให้กลายเป็นไขมัน ทั้ง 2 องค์ประกอบถูกนำมามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนัล (Functional food)” อยู่ในรูปของผงพร้อมบริโภค (sachet) โดยเทคโนโลยีที่ควบคุมสภาวะและอุณหภูมิจำเพาะ เพื่อการอยู่รอดของจุลินทรีย์โพรไบโอติก (เกิน 106 CFU ต่อผลิตภัณฑ์ 1 กรัม) และความคงตัวของสารออกฤทธิ์ลดการสะสมไขมันในเลือดจากส้มแขก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 02-5779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ชนิดผงพร้อมบริโภคจากสารสกัดส้มแขกผสมจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับควบคุมไขมันในเลือด"