เครื่องขึ้นรูปฟิล์มข้าวไรซ์เบอรี่ระดับ SMEs
นักวิจัย  
นางสาววลัยพร เหมโส
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมบริโภคจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ เดิมทีแล้วในงานวิจัยทั่วไปและในท้องตลาดได้มีการผลิตฟิล์มจากข้าวหรือฟิล์มจากวัตถุดิบจากธรรมชาติขึ้นมากมาย แต่ปัญหาที่พบหลังจากการทำการวิจัยคือ ไม่มีผู้ประกอบการหรือเครื่องจักรมาช่วยรองรับงานวิจัยนั้น เนื่องจากเป็นการผลิตในปริมาณที่ไม่มากจึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุนทำการผลิต การจ้างผลิตก็มีราคาที่ค่อนข้างแพงทำให้บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติไม่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคยังนิยมใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกอยู่ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมขึ้น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) ได้เล็งเห็นปัญหาข้างต้นและมีแนวคิด พัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปฟิล์มจากข้าวไรซ์เบอรี่ โดยการพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องขึ้นรูปฟิล์มบรรจุอาหารจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ ระดับ SMEs ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการทดลองการผลิต
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1.เครื่องสามารถขึ้นรูปแผ่นฟิล์มจากแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ แป้งข้าวชนิดอื่นๆ และธัญพืชบางชนิดได้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถประยุกต์ใช้งานเครื่อง เพื่อทำการผลิตอาหารโดยใช้หลักการเอ็กทรูดเดอร์ได้
2.เครื่องสามารถขึ้นรูปชิ้นงานได้หลายรูปแบบ เช่น แบบแผ่นบาง ทรงกระบอก โดยสามารถเปลี่ยนหัวฉีดได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องทำการหยุดเครื่องจักรขณะทำการผลิต
3.เครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก ใช้พื้นที่น้อย สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
4.ไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบในการผลิตเพื่อการทดลอง เนื่องจากออกแบบให้ใช้พื้นที่ในการขึ้นรูปน้อย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 02-5779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องขึ้นรูปฟิล์มข้าวไรซ์เบอรี่ระดับ SMEs"