ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราบริเวณซอกพับ
นักวิจัย  
นาง รัตนศิริ จิวานนท์
ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา (Tinea) เป็นโรคผิวหนังที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์มาก จัดอยู่ใน 10 อันดับแรก ของสถาบันโรคผิวหนัง ซอกพับเป็นบริเวณที่มีการสัมผัสเสียดสีระหว่างผิวหนัง และอับชื้น มีเหงื่อไคลสะสมและมีผื่นคันง่ายกว่าบริเวณอื่นๆของร่างกาย ก่อให้เกิดการติดเชื้อราง่ายกว่าบริเวณอื่นๆ ความรุนแรงของการติดเชื้อที่บริเวณซอกพับ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น ตามภาวะร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันต่ำลง ยาต้านเชื้อรา ก่อให้เกิดผลข้างเคียงในผู้ป่วยบางราย วว. ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราบริเวณซอกพับจากสมุนไพรที่มีการทดสอบประสิทธิภาพต้านเชื้อราบริเวณซอกพับ ฤทธิ์ต้านอักเสบ และประเมินความปลอดภัยต่อสัตว์ทดลองและอาสาสมัคร รวมถึง สำรวจความพึงพอใจต่อภาพรวมของผลิตภัณฑ์ขณะใช้และหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่พบเชื้อราบริเวณซอกพับ เพื่อเป็นทางเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อรา แก่ผู้บริโภค ลดการนำเข้าสินค้าและสารเคมีจากต่างประเทศ และ สร้างความมั่นใจในการนำไปใช้ได้มากกว่าเภสัชภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสังเคราะห์ต่อผู้บริโภค
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราบริเวณซอกพับจากน้ำมันอบเชยเทศ โดยใช้นาโนเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซึมผ่านผิวหนัง ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพต้านเชื้อรา ต้านอักเสบในสัตว์ทดลอง มีความปลอดภัยไม่ก่อความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง ไม่ก่อการระคายเคืองและก่อการแพ้ ในสัตว์ทดลอง และปลอดภัยในอาสาสมัครไม่ก่อการระคายเคืองและไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่อผิวหนัง มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี มีการควบคุมคุณภาพลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาติดเชื้อราบริเวณซอกพับต่างๆของร่างกาย จำนวน 33 คน พึงพอใจมากต่อคุณสมบัติโดยรวมของผลิตภัณฑ์ หลังทดลองใช้ ภายใน 2 อาทิตย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 02-5779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราบริเวณซอกพับ"