ผลิตภัณฑ์ป้องกันรังแค
นักวิจัย  
นาง รัตนศิริ จิวานนท์
ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
รังแค เกิดจาก การหลุดลอกเร็วกว่าปกติของเซลล์ชั้นบนสุดของหนังศรีษะ มีลักษณะเป็นสะเก็ดสีขาว เกิดจากเชื้อรา Malassezia furfur ย่อยไขมันที่ผลิตจากต่อมไขมันบนหนังศรีษะ รังแคที่มีปริมาณมากเป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอักเสบบนหนังศรีษะปัจจุบันการใช้ยารักษาเชื้อราบนหนังศรีษะ ได้แก่ ยากลุ่ม cortico
steroid และ ยาต้านเชื้อราก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อผิวหนังและร่างกายเมื่อใช้ยาในระยะเวลานาน ในผู้ป่วยบางราย อีกทั้ง มีรายงานถึงการดื้อยาของเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบบนหนังศรีษะกลับมาอีกครั้งนำมาสู่แนวคิดการวิจัยและพัฒนาของ วว. ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันรังแคที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่มีการทดสอบประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อราบนหนังศรีษะที่เป็นสาเหตุการเกิดรังแค (M. fufur) ฤทธ์ต้านอักเสบ และประเมินความปลอดภัยทั้งในระดับสัตว์ทดลองและในอาสาสมัคร รวมถึง สำรวจความพึงพอใจต่อภาพรวมของผลิตภัณฑ์ขณะใช้และหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่มีปัญหาด้านรังแค เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สร้างรายได้กับประเทศ และ มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตะไคร้ต้นและขิงในรูปแบบแฮร์โทนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซึมผ่านหนังศรีษะและสะดวกต่อการใช้งาน ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพลดปริมาณเชื้อราบนหนังศรีษะที่เป็นสาเหตุการเกิดรังแค (M. fufur) ลดอักเสบ และมีความปลอดภัยไม่แพ้ ไม่ระคายเคืองตาและผิวหนัง ทั้งในระดับสัตว์ทดลองและในอาสาสมัคร และ ผู้บริโภคที่มีปัญหารังแค จำนวน 100 คน มีความพึงพอใจหลังใช้หลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 02-5779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ป้องกันรังแค"