ผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิว
นักวิจัย  
นาง รัตนศิริ จิวานนท์
ศูนย์เชียวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สิว เกิดจาก การอักเสบของต่อมไขมันที่รูขุมขนบนผิวหนัง การหลั่งไขมันของต่อมไขมันที่มากเกินปกติร่วมกับการอุดตันของท่อไขมันและรูขุมขน ทำให้เชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnesที่เจริญบริเวณดังกล่าว ย่อยไขมันและสร้างกรดไขมันอิสระ ดึงดูดให้เซลล์เม็ดเลือดขาว และ เซลล์ที่กระตุ้นปฏิกิริยาการอักเสบ หลั่งโปรตีนทำให้เกิดการอักเสบที่บริเวณหัวสิวและกลายเป็นสิวอักเสบในที่สุด เพื่อเป็นทางเลือกลดผลข้างเคียงของผู้เป็นสิวบางราย ที่มีอาการระคายเคืองผิวหนัง หรือเกิดการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาสิว นำมาสู่แนวคิดการวิจัยและพัฒนา ของ วว.ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันไพลของสมุนไพรไพลซึ่งเป็นสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ในรูปแบบเจลรักษาสิว ที่มีการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระดับพรีคลินิกและคลินิก ประเมินความปลอดภัย รวมถึง สำรวจความพึงพอใจต่อภาพรวมของผลิตภัณฑ์ขณะใช้และหลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สร้างรายได้กับประเทศ และมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิวจากน้ำมันไพล มีผลพิสูจน์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งในหลอดทดลอง (ต้านเชื้อ P.acnes) ในสัตว์ทดลอง (ต้านอักเสบ) และในอาสาสมัคร (ลดปริมาณสิว ในอาสาสมัคร จำนวน 30 คน) รวมถึง ผ่านการประเมินความปลอดภัยทั้โดยไม่ก่อให้เกิดการแพ้และการระคายเคืองในสัตว์ทดลองและในอาสาสมัคร มีคุณลักษณะทางกายภาพที่ดี ผู้บริโภคที่มีอาการสิวเป็นหนอง อายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 100 คนมีความพึงพอใจมากในลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สี กลิ่น การซึมซาบ(ขณะใช้) และ ความเหนียวเหนอะหนะ หลังทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 02-5779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิว"