การผลิตน้ำยาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาติที่ใช้ในการทำความสะอาด กำจัดคราบจุลินทรีย์ ฆ่าเชื้อและกำจัดคราบหินน้ำลายในเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม
นักวิจัย  
ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในผู้ป่วยทันตกรรมที่ใส่เครื่องมือถอดได้ เช่น ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมบางส่วน มักพบความสกปรกจากคราบและมีหินปูนเกาะตามเครื่องมือ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มเชื้อภายในช่องปาก และจากการเกาะของหินปูนบนเครื่องมือ ที่จะทำให้มีการกดทับบริเวณเหงือกและฟัน ทำให้มีการอักเสบของเหงือกได้ น้ำยาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาตินี้สามารถทำความสะอาด กำจัดหินปูนที่ติดบนเครื่องมือทางทันตกรรม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำผลผลิตจากธรรมชาติมาทำเป็นน้ำยา สามารถใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และกำจัดหินปูนบนเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม โดยนำเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรมที่มีคราบสกปรกและหินปูนเกาะที่เครื่องมือมาแช่ในน้ำยาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาตินี้ เป็นเวลา 60 นาที และขัดด้วยแปรง จะสามารถกำจัดคราบสกปรกและหินปูนบนเครื่องมือออกได้หมด ซึ่งเมื่อนำน้ำยาที่ผ่านการแช่เครื่องมือไปทดสอบ พบว่ามีหินปูน หลุดออกมาในสารละลาย จึงสามารถใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และกำจัดหินปูนบนเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม มีประโยชน์และคุณค่ากับผู้ป่วยยังเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดปัญหาทางสุขภาพช่องปากสำหรับผู้ป่วยทันตกรรม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอธิฌา สร้อยนาค
โทรศัพท์ 028496056
โทรศัพท์มือถือ 0986624992
Email athicha.soi@mahidol.edu
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การผลิตน้ำยาที่สกัดจากผลผลิตธรรมชาติที่ใช้ในการทำความสะอาด กำจัดคราบจุลินทรีย์ ฆ่าเชื้อและกำจัดคราบหินน้ำลายในเครื่องมือถอดได้ทางทันตกรรม"