การสอบเทียบสายเทปมาตรฐานและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ (Measuring tape standard and laser distance meter calibration)
นักวิจัย  
ดร.วันชัย ชินชูศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กลุ่มสอบเทียบเครื่องวัด 2
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาเครื่องสอบเทียบสายเทปวัดระยะมาตรฐาน (Measuring tape calibration system) เป็นเครื่องแรกของประเทศไทย สำหรับสอบเทียบสายเทปวัดระยะมาตรฐาน ตามมาตรฐาน OIML-35/2007 ช่วงการวัด 0 ถึง 20 m ด้วยค่าความไม่แน่นอน 0.20 mm ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95% และนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเครื่องมือนี้เพื่อสอบเทียบเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ (Laser distance meter) แบบพกพาช่วงการวัด 0 ถึง 200 m ด้วยค่าความไม่แน่นอน 1.0 mm ที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เพื่อให้การสอบกลับมาตรฐานของสายเทปวัดมาตรฐาน และเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ของประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.วันชัย ชินชูศักดิ์
โทรศัพท์ 02-2017317 ต่อ -
โทรศัพท์มือถือ 089-797-1357
Email wanchai@dss.go.th
กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ กลุ่มสอบเทียบเครื่องวัด 2

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การสอบเทียบสายเทปมาตรฐานและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ (Measuring tape standard and laser distance meter calibration)"