วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวดำที่มีความคงตัวสูง
นักวิจัย  
อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
นางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ
นางสาววรรณิศา วิชิต


สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้ เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารประกอบโลหะเชิงซ้อนข้าวเหนียวดำ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแพร่หลายขึ้นทั้งในกลุ่มสุภาพสตรีและสุภาพบรุษ และเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไม่มาก ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในท้องตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบทางเคมี ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น แต่ทว่าข้อจำกัดของสารสกัดธรรมชาติ คือ มักจะสลายตัวได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อโดนแสง ความร้อน หรือในสภาวะเป็นด่างซึ่งส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบของสารประกอบเชิงซ้อนโดยนำเอาสารสกัดข้าวเหนียวดำ ที่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคผิวหนังได้ ทั้งยังมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ด้วย ทำให้ได้สารประกอบเชิงซ้อนข้าวเหนียวดำที่มีความคงตัวต่อแสง ความร้อนและในสภาวะต่างๆ ได้ พร้อมยังมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ในการกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากขน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวดำที่มีความคงตัวสูงจากการเป็นสารประกอบเชิงซ้อนร่วมกันกับอะตอมของธาตุโลหะ ไม่สลายตัวเมื่อโดนแสง ความร้อน หรืออยู่ในสภาวะเป็นด่าง มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระDPPH สามารถกระตุ้นการเจริญของเซลล์รากขนสูงกว่าตัวยาที่ใช้ในท้องตลาดมากถึง 2 เท่า สามารถนำมาผลิตเป็นเครื่องสำอางประเภทตกแต่ง เช่น มัสคาร่า หรือ อายไลน์เนอร์ ได้ และผ่านการทดสอบในอาสาสมัครแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญา IP
โทรศัพท์ 053-917014
โทรศัพท์มือถือ -
Email ip.mfii@mfu.ac.th
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFii

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "วิธีเตรียมสารสกัดจากข้าวเหนียวดำที่มีความคงตัวสูง"