ชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
นักวิจัย  
นายสมศักดิ์ ปามึก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10280 เรื่อง ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เทคโนโลยีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม อาทิเช่น ภาชนะรับแรงดัน (Pressure Vessel) ฯลฯ เพื่อให้ได้คุณภาพจำเป็นต้องใช้ผู้ตรวจสอบที่มีสมรรถนะในวิชาชีพสูง ในสถานการณ์ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้การรับรองบุคลากรทางด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) เกิดขึ้นมากมายทั้งในส่วนขององค์กรรับรองจากต่างประเทศ หน่วยงานราชการ รวมทั้งศูนย์สอบและรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน ทั้งนี้กระบวนการทดสอบและรับรองจำเป็นต้องมีเครื่องมือประเมินที่เหมาะสม ในส่วนการประเมินภาคปฏิบัติ ในสาขาอาชีพผู้ตรวจสอบโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ใช้ชิ้นงานเชื่อมมาตรฐานที่สั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่มีผู้ผลิตภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการวิจัยและออกแบบสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงนี้ขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตขึ้นภายในประเทศและมีราคาถูกลง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การออกแบบสร้างชิ้นงานเชื่อมนี้ เป็นการสร้างจุดบกพร่องแบบขาดการหลอมละลายด้านข้างระหว่างขอบของรอยต่อชิ้นงานกับเนื้อเชื่อม (Lack of Fusion) ด้วยการเชื่อมทับแผ่นเหล็กขนาดเล็กทับลงบนตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้เกิดชั้นอากาศด้านในรอยต่อแล้วเชื่อมทับด้วยการเชื่อมทิกและทำการเจียรนัยเรียบ เมื่อนำไปตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยหัวตรวจสอบแบบมุมพบว่าให้สัญญาณสะท้อนสูงและไม่มีสัญญาณอื่นแทรกซ้อน และมีคุณภาพใกล้เคียงกับชิ้นงานที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณสมศักดิ์ ปามึก
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2504
โทรศัพท์มือถือ 089-1298541
Email som@kmutnb.ac.th, somsak.pamuk@gmail.com
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ชิ้นงานเชื่อมสำหรับการตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง"