เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง
นักวิจัย  
ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ลักษณะของเครื่องที่มีอยู่ดังกล่าวซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดพอเหมาะกับการทำธุรกิจในลักษณะครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน จะเห็นว่าแม้สามารถกะเทาะเปลือกได้ด้วยเครื่องแต่ยังไม่สามารถคัดแยกขนาดซึ่งต้องได้ใช้แรงงานคนในการคัดแยก ทำให้ต้องเสียเวลาค่อนข้างมากและหากเป็นการผลิตในปริมาณที่มากเกษตรกรจำเป็นต้องจ้างคนในจำนวนที่มากขึ้นด้วย นั่นหมายถึงต้นทุนในการผลิตย่อมสูงตามไปด้วย ส่งผลให้กำไรก็ลดลงตามส่วน นอกจากนั้นการใช้แรงงานคนการคัดเลือกก็ไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ 100% เนื่องจากใช้สายตาในการคัดแยก แม้ปัจจุบันจะมีการผลิตเครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง ก็เป็นเพียงการกะเทาะเปลือกแล้วแยกตัวกุ้งแห้งกับเปลือกออกเท่านั้นไม่ได้คัดแยกขนาดกุ้งแห้งให้มีขนาดตามความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นราคาก็สูงมากโดยจากการตรวจสอบราคาเครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่180,000 บาท/เครื่องซึ่งเป็นราคาค่อนข้างสูงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือผู้ประกอบการรายย่อยคงไม่สามารถลงทุนได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จากการสำรวจข้อมูลเครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้งที่ผู้วิจัยจะดำเนินการพัฒนํามีความแตกต่างจากเครื่องที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบัน คือ เกษตรกรจะใช้เครื่องที่กะเทาะเปลือกกุ้งแห้งเพียงอย่างเดียว สำหรับเครื่องที่โครงการให้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกก็เป็นเครื่องที่กะเทาะเปลือกและแยกเปลือกออกจากตัวกุ้งไม่ได้คัดแยกขนาดกุ้งแห้ง สำหรับเครื่องที่จะพัฒนาสามารถกะเทาะเปลือกกุ้งแห้ง แยกเปลือกออกจํากตัวกุ้งและมีกระบวนการคัดแยกขนาดของกุ้งแห้งได้ถึง 3 ขนาด และเป็นเครื่องที่มีขนาดและกำลังการผลิตที่เหมาะกับความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งราคาในเชิงพาณิชย์ก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 บาท/เครื่องซึ่งเป็นราคาต้นทุนที่กลุ่มสามารถลงทุนได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ
โทรศัพท์มือถือ 083-5064479
Email thawat_tu@hotmail.com
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องกะเทาะเปลือกและคัดแยกขนาดกุ้งแห้ง"