กระดานเคลื่อนย้ายตัวแบบพกพา
นักวิจัย  
นางสาวฐิตาภา ธนวสุมงคล
นางสาวพิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์
นายสื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001309 ยื่นคำขอวันที่ 15 มิถุนายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจำนวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และ โรคทางสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากพันธุกรรม และความผิดปกติของระบบร่างกาย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัย ส่งผลให้เกิดภาวะอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และความพิการทางด้านร่างกาย ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเหล่านั้นมีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ในชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว ผู้พิการอ่อนแรงครึ่งท่อน (Paraplegia) และ ผู้พิการอ่อนแรงครึ่งซีก (Hemiplegia) และผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์ในการดำรงชีวิตประจำวันมักมีปัญหาในการเคลื่อนย้ายตัวจากวีลแชร์สู่สถานที่ต่าง ๆ เช่น เตียงนอน ชักโครก รถยนต์ และที่นั่งต่าง ๆ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายตัว จะมีช่องว่างระหว่างวีลแชร์กับบริเวณที่ต้องการเคลื่อนย้าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะเคลื่อนย้ายตัว และอาจก่อให้เกิดการพลัดตกหกล้ม จึงมีความจำเป็นในการใช้กระดานเคลื่อนย้ายตัว (Transfer Board) เพื่อใช้สำหรับเคลื่อนย้ายโดยวิธีเลื่อนตัวผู้ป่วยโดยไม่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนในระหว่างการเคลื่อนย้าย เพื่อความปลอดภัย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กระดานเคลื่อนย้ายตัวแบบพกพาผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์โดยการขึ้นรูปชนิดพิเศษเพื่อความแข็งแรงทนทาน และเพื่อการรับน้ำหนักขณะเคลื่อนย้ายตัว และประกอบด้วยบานพับจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ออกแบบในลักษณะฟันปลา 5 ข้อต่อมีลักษณะเรียบแบนสนิทกันทุกข้อต่อเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวได้อย่างสะดวกสบาย และลักษณะข้อต่อบานพับเมื่อกางบานพับออกในลักษณะ 180 องศา กระดานจะล๊อคไว้ที่มุม 180 องศา โดยไม่สามารถกางมากกว่ามุม 180องศาได้ เพื่อป้องกันการพับของกระดานขณะผู้ป่วยทำการเคลื่อนย้ายตัว และประกบกันได้แนบสนิทเมื่อพับบานพับทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกสบายในการจัดเก็บ มีช่องจับรูปครึ่งวงกลมด้านซ้าย และด้านขวา ที่ออกแบบเพื่อให้เข้ากับสรีระของอุ้งมือของมนุษย์ขณะหยิบหรือจับ เพื่อความสะดวกสบายในการพกพากระดานเคลื่อนย้ายตัว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
อาจารย์พิชญ์สิณี สุวรรณแพทย์
โทรศัพท์มือถือ 0855153764
Email phitsini.s@rsu.ac.th
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กระดานเคลื่อนย้ายตัวแบบพกพา"