รถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง
นักวิจัย  
ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล โชติกุลนันทน์ และคณะวิจัย
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1801002938 ยื่นคำขอวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
“รถเข็นไฟฟ้า” เครื่องมือช่วยเหลือการเดินสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการเดินเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ปัจจุบันอุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ผู้ขับขี่ควบคุมได้ตามต้องการ แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องวงเลี้ยวของตัวรถ

“รถเข็นไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง” ได้รับการพัฒนาคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ที่ต้องการการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ อาศัยการเคลื่อนที่ของล้อแมคคานัมที่สามารถเคลื่อนที่รอบทิศทาง โดยใช้รีโมตหรือปุ่มบังคับ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูง โดยระบบการทำงานจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่ หรือผู้ควบคุมต้องการตัดการสั่งงาน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้แก่ ความเร็วในการเคลื่อนที่ และการเลี้ยว ผลิตจากวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศ ต้นทุนการผลิตต่ำ ผ่านการทดสอบด้านความพึงพอใจจากผู้ใช้แล้ว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• รถเข็นไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง อย่างอิสระแม้ในพื้นที่จำกัด
• มีระบบความปลอดภัย ตัดระบบเมื่อเกิดกรณีมีปัญหาการเคลื่อนที่
• ขั้นตอนการผลิตง่าย ต้นทุนต่ำ ใช้วัตถุดิบและเครื่องมือที่หาได้ง่ายในประทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล โชติกุลนันทน์
โทรศัพท์มือถือ 0852530753
Email phichitphon.c@rsu.ac.th
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "รถเข็นไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้รอบทิศทาง"