เครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล
นายภานุวัฒน์ ตาคำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 10295 เรื่อง เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์แบบสกรูชนิดที่มีท่อจ่ายอากาศที่เพลา
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องเติมอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) ในน้ำ เครื่องเติมอากาศสามารถจำแนกได้หลายประเภท เช่น เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ ได้แก่ เครื่องกลเติมอากาศชนิดหมุนเร็ว (high speed mechanical surface aerator) เป็นต้น และเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศแบบดิฟฟิวส์ (diffuser) เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์ (static tube aerator) เป็นต้น เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์(static tube aerator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการพ่นฟองอากาศไหลผ่านท่อที่ออกแบบให้ขัดขวางการเคลื่อนที่ของฟองอากาศในขณะเคลื่อนที่ขึ้นสู่ผิวน้ำ ทำให้ฟองอากาศขนาดใหญ่แตกตัวเกิดฟองอากาศขนาดเล็กจำนวนมาก การเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างอากาศกับน้ำนี้ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการถ่ายเทออกซิเจนละลาย(dissolved oxygen) ลงในน้ำ ข้อดีของเครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์ (static tube aerator) คือมีประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนปานกลางถึงสูง ป้องกันการอุดตันของท่อจ่ายอากาศได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับแบบดิฟฟิวส์(diffuser) เนื่องจากท่อป้อนอากาศจะออกแบบให้มีขนาดรู 1-5 มิลลิเมตร ดูแลรักษาง่าย ทั้งยังให้ความเร็วน้ำรอบๆ เครื่องเติมอากาศค่อนข้างสูง ส่งผลให้ตะกอนไม่สะสมในบริเวณพื้นบ่อ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องเติมอากาศท่อสถิตย์แบบสกรูที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนแรกเพลากลวงที่เชื่อมติดกับใบสกรู ปลายด้านบนของสกรูเชื่อมต่อกับท่อส่งอากาศ ส่วนปลายด้านล่างเชื่อมต่อกับหัวฉีด ส่วนที่สองท่อสถิตย์มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก ภายในมีผิวเรียบ และส่วนที่สามฐานหรือทุ่นลอยน้ำ เมื่อจ่ายอากาศผ่านเพลากลวง อากาศจะไหลลงด้านล่างผ่านหัวฉีด ฟองอากาศขนาดเล็กจะผลิตขึ้นและไหลไปตามช่องว่างระหว่างสกรูกับท่อสถิตย์ขึ้นสู่ผิวน้ำ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล
โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8247
โทรศัพท์มือถือ 081-4549010
Email anurak.p@eng.kmutnb.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องเติมอากาศท่อสถิตแบบสกรู"