โปรแกรมแปลงอักษรเบลล์ (Braille Translator)
นักวิจัย  
ดร.เมทินี จรรยาสุภาพ
นายศุภกฤษฏิ์ เกรียงขจร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 379418
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เป็นผลงานที่เกิดจากประสบการณ์โดยตรงของผู้สร้างสรรค์ ที่ได้มีโอกาสทำงานจิตอาสาสอนการบ้านนักเรียนผู้พิการทางสายตา โดยมีการสอนในหลายแขนงวิชา และพบว่าการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มนี้สามารถทำได้ดีในทักษะด้านภาษา แต่พบว่าข้อจำกัดในการเรียนรู้นั้นขึ้นอยู่กับความอดทนของผู้ที่ช่วยอ่านหรือช่วยทำการบ้านแต่ละคน จึงแสวงหาเครื่องมือที่ลดการพึ่งพาบุคคลอื่นในการเขียนการบ้านตอบส่งคุณครูให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
โปรแกรมการแปลงอักษรเบลล์ Braille Translator จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนผู้พิการทางสายตา คุณครูผู้สอน และครอบครัวของนักเรียนได้ใช้ในการแปลงอักษรเบลล์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถแปลงการบ้านจาก word file (text file) ให้เป็นอักษรเบลล์ และสามารถอ่านไฟล์ภาพอักษรเบลล์ที่นักเรียนเขียนตอบกลับในการบ้านเป็นข้อความ (text file) และไฟล์เสียง (audio file) ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ 023298212 ต่อ 4
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email tlo@kmitl.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "โปรแกรมแปลงอักษรเบลล์ (Braille Translator)"