รถเข็นจำหน่ายอาหาร
นักวิจัย  
ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 17765
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
อาหารริมทาง หรืออาหารริมบาทวิถี (street food) ที่รู้จักกันทั่วไปในสังคมไทย และอาหารริมบาทวิถีเป็นธุรกิจขนาดย่อมยังมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รถเข็นจำหน่ายอาหารนอกจากเป็นเอกลักษณ์ของอาหารริมทางแล้วยังเป็นทางเลือกในการจำหน่ายอาหาร เนื่องจากรถเข็นมีต้นทุนที่ต่ำ เมื่อเทียบกับต้นทุนการทำร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า หรือการเช่าอาคารพาณิชย์ รถเข็นเข้าถึงลูกค้าได้หลากหลาย เนื่องจากรถเข็นสามารถเข็นเปลี่ยนที่ไปไหนมาไหนได้ จึงไม่ต้องรอลูกค้ามาหาเอง สามารถกำหนดจุดขายได้เหมาะสมตามพื้นที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
รถเข็นจำหน่ายอาหารที่พร้อมในการใช้งาน ที่ประกอบด้วย
- ชุดไฟส่องสว่าง
- ปลั๊กไฟ
- ถังน้ำ/ก๊อกน้ำ
- ถังดักไขมัน
- ที่ดูดควัน
- เท้าเหยียบสำหรับเปิดก๊อกน้ำ
- ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า
ที่ประกอบพร้อมในรถเข็นที่ได้พัฒนาขึ้นนี้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ 023298212 ต่อ 4
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email tlo@kmitl.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "รถเข็นจำหน่ายอาหาร"