ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชัน สำหรับผู้ที่มีภาวะ metabolic syndrome และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
นักวิจัย  
รองศาสตราจารย์ รัชดา เครสซี่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001743 ยื่นคำขอวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กล้วยดิบเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแป้งทนย่อย (resistant starch) ที่ไม่สามารถถูกย่อยด้วยเอนไซม์และดูดซึมโดยลำไส้เล็กของมนุษย์ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มแต่ร่างกายได้รับปริมาณพลังงานในระดับต่ำกว่าปกติ จึงมีประโยชน์ในการช่วยควบคุมน้ำหนัก นอกจากนี้การที่แป้งทนต่อการย่อยจึงสามารถผ่านเข้าไปจนถึงลำไส้ใหญ่ซึ่งจะเป็นบริเวณที่มีการหมักและย่อยโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันสายสั้น และสารอื่นๆ มากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยการเจริญและปรับสมดุลของของจุลินทรีย์ในลำไส้ (gut microbiota) ซึ่งในปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจของวงการวิทยาศาสตร์เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยจำนวนมากได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ gut microbiota ดังกล่าว ในการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1.ได้กระบวนการเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของแป้งกล้วยดิบให้ยังคงคุณสมบัติในการทนย่อยแม้จะถูกปรุงด้วยความร้อน
2. ได้กระบวนการในการนำแป้งกล้วยดิบดัดแปรไปพัฒนาเป็นส้นบะหมี่และเส้นมักกะโรนี
3. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยดิบที่ได้รับการทดสอบแล้วว่ายังมีคุณสมบัติในการทนย่อยภายหลังการปรุงสุก ที่สามารถช่วยปรับสมดุล gut microbiota และช่วยลดระดับไขมันในสัตว์ทดลองได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ 08 5066 0191
Email parichart@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชัน สำหรับผู้ที่มีภาวะ metabolic syndrome และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง"