อาหารสุขภาพต้านโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด และโรคไต จากขิง พุทราจีน และเห็ดหูหนู
นักวิจัย  
ศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903003125 ยื่นคำขอวันที่ 3 ธันวาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ภาวะการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดที่เกิดขึ้นจากโรคอ้วนนั้นมีอุบัติการณ์สูงขึ้นและจัดเป็นปัญหาที่สำคัญนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่อันตรายอีกหลายชนิด โดยเฉพาะในภาวะโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจขาดเลือด และโรคไต อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการรักษาภาวะเหล่านี้ในปัจจุบันยังคงจำกัด ดังนั้นการป้องกันภาวะเหล่านี้จึงเป็นเรื่องจำเป็น ขิง เห็ดหูหนู และพุทราจีนเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในการลดอนุมูลอิสระและลดความอ้วนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐานว่าตำรับอาหารสุขภาพจากขิง เห็ดหูหนู และ พุทราจีน น่าจะมีศักยภาพในการป้องกันความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับภาวะภาวะการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดที่เกิดขึ้นจากโรคอ้วน เพื่อเป็นการทดสอบสมมุติฐานดังกล่าวในการศึกษานี้จึงมุ่งพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบ จากขิง เห็ดหูหนู และ พุทราจีน เพื่อต้านโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด และโรคไตที่เกิดจากภาวะการทำงานผิดปกติของหลอดเลือด และทดสอบความปลอดภัยในการบริโภคร่วมกับการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและกลไกการออกฤทธิ์ของอาหารสุขภาพต้นแบบ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากขิง เห็ดหูหนู และ พุทราจีน ที่สามารถต้านโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด และโรคไต
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ 08 5066 0191
Email parichart@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อาหารสุขภาพต้านโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด และโรคไต จากขิง พุทราจีน และเห็ดหูหนู"