ผลิตภัณฑ์นมฟังค์ชันนอลของน้ำนมโค
นักวิจัย  
ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903000099 ยื่นคำขอวันที่ 17 มกราคม 2562
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903000211 ยื่นคำขอวันที่ 29 มกราคม 2562
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903002490 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การวิจัยนี้ต้องการเพิ่มมูลค่าแก่น้ำนมโคด้วยการเพิ่มคุณค่าเชิงสุขภาพ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันนอลที่มีมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญโดยใช้การแปรรูปด้วยเอนไซม์และการหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มประโยชน์ทางสุขภาพแก่น้ำนมโค โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ ได้แก่
- น้ำนมเป็ปไทด์: การย่อยโปรตีนที่ยังอยู่ในน้ำนมโค โดยไม่แยกโปรตีนนมออกมา เพื่อให้ได้น้ำนมเปปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ เอนไซม์เรนินและ ACE โดยทั่วไปการย่อยโปรตีนนม เพื่อให้ได้เปปไทด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
- นมเปรี้ยว CLA สูง: การเพิ่มปริมาณ CLA อาศัยการหมักด้วยจุลินทรีย์ โดยมีการเติมไขมันที่ดีกับสุขภาพเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะได้นมเปรี้ยวที่มี CLA สูงแต่ยังคงมีไขมันที่ดีในปริมาณไม่สูงกว่าน้ำนมโคปกติ
- โพรไบโอติกโยเกิร์ตกาบาสูง: โพรไบโอติกโยเกิร์ตที่มีสารกาบานั้นยังมีการศึกษาน้อยมาก การวิจัยนี้เพิ่มสารกาบาโดยวิธีการเติมโพรไบโอติกที่ผลิตสารกาบา ร่วมกับการเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตเพื่อหมักน้ำนมโค ทั้งนี้สารกาบาเป็นกรดอะมิโนที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ช่วยรักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ได้กรรมวิธีการผลิตน้ำนมเปปไทด์จากการย่อยน้ำนมโคด้วยเอนไซม์
2. ได้กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตจากหัวเชื้อโยเกิร์ตร่วมกับจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีสารกาบา
3. ได้กรรมวิธีการผลิตนมหมักที่มีกรดคอนจูเกเตดไลโนเลอิก (Conjugated Linoleic Acid หรือ CLA) เป็นส่วนประกอบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ 08 5066 0191
Email parichart@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์นมฟังค์ชันนอลของน้ำนมโค"