กัมมี่เยลลี่จากข้าวหมากผสมสมุนไพร
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903000217 ยื่นคำขอวันที่ 29 มกราคม 2561
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001258 ยื่นคำขอวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กัมมี่เยลลี่ (gummy jelly) หรือเยลลี่แห้งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่กาลังได้รับความนิยมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เพราะเยลลี่เป็นผลิตภัณฑ์รับประทานได้ง่ายเหมาะสาหรับเป็นอาหารว่าง แต่พบว่ามีการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการน้อย ไม่มีความหลากหลาย ตามท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากสารแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์ผลไม้ต่างๆ ผสมกับสารให้ความหวานและสารที่ทาให้เกิดเจล เมื่อพิจารณาคุณค่าทางด้านโภชนาการแล้วพบว่าสารอาหารหลักของเยลลี่ คือ คาร์โบไฮเดรต ทาให้เยลลี่มีคุณค่าทางด้านพลังงานเท่านั้น เยลลี่ให้พลังงานแต่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอื่นๆ จึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ให้มีรสชาติแปลกใหม่และมีคุณค่าทางด้านส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ข้าวหมากและพืชสมุนไพรเป็นส่วนผสม ซึ่งข้าวหมากเป็นขนมพื้นบ้านของไทยที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่โบราณ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ข้าวหมากสมุนไพร 100 กรัมให้ปริมาณโปรตีน แคลเซียม และธาตุเหล็ก มากกว่าสูตรกัมมี่เยลลี่ดังเดิม แต่ให้พลังงานทั้งหมดน้อยกว่า
2. มีปริมาณน้ำตาลต่อ 1 หน่วยบริโภค (20 กรัม) น้อยกว่ากัมมี่เยลลี่ดั้งเดิม แต่มีโปรตีนสูงกว่า
3. ผลิตภัณฑ์มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีสี กลิ่นและรสชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวปาริชาต เข็มทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3305
โทรศัพท์มือถือ 08 5066 0191
Email parichart@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กัมมี่เยลลี่จากข้าวหมากผสมสมุนไพร"