เครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้าแบบตะแกรงหมุน
นักวิจัย  
ผศ.ดร. ธัชพล จุ้งเจริญ
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903002118 ยื่นคำขอวันที่ 19 สิงหาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ขนาดของเมล็ดสารกาแฟมีผลต่อการคั่ว ซึ่งส่งผลถึงรสชาติ และความกลมกล่อมของกาแฟ อีกทั้งยังส่งผลต่อราคาขายและการส่งออก ซึ่งเครื่องคัดขนาดที่นิยมใช้ในจังหวัดชุมพร เป็นเครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงโยก โดยแบบตะแกรงโยกเป็นเครื่องที่มีการเคลื่อนที่และการโยกของตะแกรงอยู่ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของเมล็ดสารกาแฟ ทำให้เกิดการกดทับกันของเมล็ดสารกาแฟ จึงส่งผลให้เมล็ดสารกาแฟติดตะแกรงในระหว่างการคัดขนาด ประสิทธิภาพในการคัดขนาดลดลง โครงการนี้จึงมุ่งเน้นที่จะออกแบบและสร้างเครื่องคัดขนาดที่สามารถแก้ไขปัญหาเครื่องคัดขนาดที่ใช้งานในปัจจุบัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ใช้งานง่าย
2. เพิ่มสมรรถนะในการคัดขนาด
3. ลดการสูญเสียเมล็ดสารกาแฟในกระบวนการคัดขนาด และง่ายต่อการทำความสะอาด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุษกร ก้อนทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3307
โทรศัพท์มือถือ 08 6032 6506
Email bussagorn@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องต้นแบบของเครื่องคัดขนาดเมล็ดสารกาแฟโรบัสต้าแบบตะแกรงหมุน"