มะพร้าวเสวย
นักวิจัย  
อาจารย์ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001262 ยื่นคำขอวันที่ 10 มิถุนายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
มะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่ต้องการเก็บรักษามะพร้าวให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทรายทองที่จัดตั้งมานานกว่า 20 ปี และมีการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย ตลอดจนคงคุณค่าทางโภชนาการแก่ผู้บริโภค และเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ผลิตภัณฑ์มะพร้าวเสวยสูตรดั้งเดิมที่มีปริมาณพลังงาน (แคลอรี่) ลดลงจากของเดิม
2. เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มะพร้าวเสวยสูตรดั้งเดิม สูตรกะทิ สูตรชาไทย สูตรเคลือบช็อกโกแลต และสูตรเคลือบสตรอว์เบอร์รีที่มีปริมาณพลังงานต่ำ
3. เพิ่มอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานขึ้น
4. ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย ได้แก่ โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และโอเมก้า 9
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุษกร ก้อนทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3307
โทรศัพท์มือถือ 08 6032 6506
Email bussagorn@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "มะพร้าวเสวย"