ขนมไทยพื้นบ้านอาลัวไร้กลูเตน
นักวิจัย  
ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000577 ยื่นคำขอวันที่ 18 มีนาคม 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โดยปกติขนมอาลัวมีส่วนผสมของแป้งข้าวสาลี ซึ่งมีกลูเตนที่คนแพ้เป็นส่วนประกอบ ผู้วิจัยจึงได้ทำการพัฒนาสูตรขนมไร้กลูเตนที่มีแป้งข้าวเจ้าเป็นพื้นฐานและได้เสริมแป้งถั่วแดงหลวง เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับขนมอาลัว ทำให้ขนมอาลัวมีโปรตีนและไฟเบอร์ที่สูงขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวไร้กลูเตนเชิงหน้าที่
2. ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวไร้กลูเตนเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของแป้งถั่วแดงหลวง
3. ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวไร้กลูเตนเพื่อสุขภาพที่ให้พลังงานต่ำกว่าที่วางขายในท้องตลาด
4. ผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวไร้กลูเตนที่เป็นอาหารธรรมชาติ ไม่มีสารเติมแต่ง มาจากส่วนผสมธรรมชาติ 100%
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุษกร ก้อนทอง
โทรศัพท์ 02 579 7435 ต่อ 3307
โทรศัพท์มือถือ 08 6032 6506
Email bussagorn@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ขนมไทยพื้นบ้านอาลัวไร้กลูเตน"