ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย  
ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 6689 เรื่อง ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้กระแสนิยมของอาหารเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสืบเนื่องมาจากปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้คนมีความเร่งรีบ ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะได้รับสารอาหารตามที่ร่างกายต้องการ รวมไปถึงการออกกำลังกายที่น้อยลงอีกด้วย เป็นผลให้อาหารเพื่อสุขภาพเข้ามามีบทบาทและความสำคัญเพิ่มขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
พาสต้าเป็นอาหารมื้อหลักของหลายๆ ประเทศ ทั้งตะวันตกและตะวันออกอีกทั้งยังมีอายุการเก็บได้นานถึง 2 ปี วัตถุดิบหลักในการผลิตพาสต้า คือ ข้าวสาลีและข้าวเจ้า สำหรับประเทศไทยข้าวเจ้าถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ มีสำหรับบริโภคเพียงพอและส่งออกได้ ซึ่งการนำข้าวเจ้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพาสต้า จึงเป็นการลดการนำเข้าข้าวสาลีจากต่างประเทศอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผงและกรรมวิธีการผลิต"