นวัตกรรมผัดหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูป
นักวิจัย  
รองศาตราจารย์ สุกัญญา กล่อมจอหอ
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903000210
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันมีการผลิตหมี่โคราชในระดับอุตสาหกรรม โดยมีการใช้เครื่องเครื่องจักรมาทดแทนการทำในครัวเรือน เช่นเดียวกันกับการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเมื่อจะรับประทานนำน้ำปรุงผัดกับเส้นตามคำแนะนำบนภาชนะบรรจุ แต่การผัดหมี่โคราชจะมีความยากในการผัดให้เส้นหมี่ไม่ขาดและได้รสชาติเหมือนกับต้นตำรับ เนื่องจากผู้บริโภคม่มีความชำนาญในการผัด ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทำการพัฒนาหมี่โคราชให้อยู่ในลักษณะ “กึ่งสำเร็จรูป” คือ เพียงการนำเส้นหมี่โคราชอบแห้งลวกด้วยน้ำร้อนแล้วน้ำไปคลุกกับน้ำปรุงผัดหมี่ สามารถรับประทานได้ทันที และยังคงรสชาติของผัดหมี่โคราชที่ใกล้เคียงกับการผัดปกติ จะทำให้สะดวกต่อการบริโภค สะดวกต่อการจำหน่าย และสามารถส่งผลให้การบริโภคและการจำหน่ายหมี่โคราชเพิ่มมากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1. ผลิตภัณฑ์หมี่โคราช “กึ่งสำเร็จรูป” สะดวกต่อการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
2. เป็นนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าข้าวไทย และอุตสาหกรรมการผลิตเส้นหมี่โคราช
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวมณฑิรา
โทรศัพท์ 025797435 ต่อ 3309
โทรศัพท์มือถือ 0979786881
Email montira@arda.or.th
สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สวก.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "นวัตกรรมผัดหมี่โคราชกึ่งสำเร็จรูป"