เส้นหมี่โคราชที่มีส่วนผสมของแมลงผงและกรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่โคราช
นักวิจัย  
ดร.เดือนเพ็ญ วงค์สอน
ดร. น้ำฝน ไทยวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903002224 ยื่นคำขอวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เส้นหมี่โคราช ขั่วหมี่โคราช หรือผัดหมี่โคราช จัดเป็นอาหารท้องถิ่นประจำจังหวัดนครราชสีมา เส้นหมี่โคราชผลิตจาก
ข้าวสารเจ้าที่ผ่านกระบวนการหมัก การโม่ แล้วนำมารีดเป็นแผ่น หั่นเป็นเส้นแล้วนำไปตากแดดหรือผึ่งลมให้แห้งสนิท มีการเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการให้กับเส้นหมี่โคราชด้วยการเพิ่มโปรตีนจากแมลงนั้น จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้วิจัยได้คิดค้นและพัฒนา
ปรับปรุงสูตรของเส้นหมี่โคราช ซึ่งจัดว่าเป็นอาหารท้องถิ่นประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่มีส่วนผสมของผงแมลงและส่วนผสมที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้เส้นหมี่โคราชที่มีความเหนียวนุ่ม และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนนอกจากนั้นยัง
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเส้นหมี่โคราชและแมลงกินได้เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างเสริมรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เส้นหมี่โคราชที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีนจากแมลง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
โปรตีนจากเนื้อสัตว์ด้วยการบริโภคโปรตีนจากแมลงทดแทน พร้อมทั้งแก้ปัญหาให้กับปัญหาราคาแมลงตกต่ำ พร้อมสร้างทางเลือก
ให้กับผู้ที่นิยมบริโภคแมลง ตลอดจนสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ชอบลักษณะภายนอกของแมลง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา กล้าเวช
โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 5101
โทรศัพท์มือถือ 0621656415
Email unisearch.rmuti@gmail.com, wichudaklawech@gmail.com
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เส้นหมี่โคราชที่มีส่วนผสมของแมลงผงและกรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่โคราช"