เครื่องตรวจจับตำแหน่งสูงสุดของจรวดเพื่อปล่อยร่มชูชีพและสัญญาณเสียง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ธาดา สุขศิลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ในการทดลองปล่อยจรวดและมีการปล่อยร่มชูชีพเพื่อให้กางออกสำหรับเก็บกู้จรวดที่ตกลงมา แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือร่มชูชีพไม่สามารถกางได้ในตำแหน่งที่ต้องการได้ นั้นคือร่มชูชีพจะกางออกก่อนจะถึงตำแหน่งที่จุดสูงที่สุดหรือเรียกว่าแอปโพจี (Apogee) ทั้งนี้ รูปแบบของการประดิษฐ์เครื่องตรวจจับตำแหน่งสูงสุดของจรวดเพื่อปล่อยร่มชูชีพนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ แต่อาจจะมีการตรวจจับตำแหน่งสูงสุดของจรวดได้ไม่เหมือนกัน เช่น แบบที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจความดันที่สัมพันธ์กับความสูงที่ต้องการ หรือแบบที่ตั้งเวลา หรือแบบที่ใช้แรงต้านอากาศในการดันแขนสวิตซ์ที่ใช้ต้านอากาศ หรือแบบใช้เคเบิลไทย์คล้องกับห้องเผาไหม้มอเตอร์จรวด เป็นต้น
อุปกรณ์แบบที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจความดันที่สัมพันธ์กับความสูงที่ต้องการนั้นจะมีวงจรที่มีตัวเซนเซอร์วัดความดันบรรยากาศได้ ดังนั้นหลังจากที่จรวดเคลื่อนที่ขึ้นไปแล้วตัวเซนเซอร์จะวัดความดันบรรยากาศภายนอกจรวดและนำไปประมวลผลเพื่อเทียบว่าถึงจุดที่ต้องการปล่อยร่มชูชีพได้แล้ว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องตรวจจับตำแหน่งสูงสุดของจรวดเพื่อปล่อยร่มชูชีพและสัญญาณเสียง เป็นการพัฒนาระบบตรวจจับตำแหน่งสูงสุดของจรวดเพื่อปล่อยร่มชูชีพให้กางออกในตำแหน่งที่จรวดขึ้นไปสูงที่สุด การตรวจจับตำแหน่งสูงสุดจะใช้ระบบกล (mechanic) โดยใช้ลูกเหล็กเป็นตัวกำหนดว่าจรวดเคลื่อนที่ถึงตำแหน่งที่สูงที่สุด จุดนี้จะเป็นสภาพกึ่งไร้น้ำหนักทำให้ลูกเหล็กที่ซ้อนทับกันอยู่จะเคลื่อนที่ลอยขึ้นไปด้านบนและไปชนตัวสวิทซ์เปิด-ปิด ทำให้สวิทซ์เปิด-ปิดทำงานครบวงจรและทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรระบบร่มชูชีพให้ร่มชูชีพกางออกอย่างแม่นยำและเกิดสัญญาณเสียงดังต่อเนื่องสำหรับเก็บกู้ เครื่องตรวจจับตำแหน่งสูงสุดของจรวดเพื่อปล่อยร่มชูชีพและสัญญาณเสียงตามการประดิษฐ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปล่อยร่มชูชีพของจรวดทำงานอย่างแม่นยำที่ตำแหน่งจุดที่สูงที่สุด รวมทั้งการค้นหาจะพบได้อย่างง่ายเนื่องจากจะมีการปล่อยเสียงดังออกมาจากลำโพงขนาดเล็ก การประกอบจะหาวัสดุที่หาซื้อได้จากในประเทศทำให้มีราคาถูกและประหยัดมากกว่าการซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ.ดร.ธาดา สุขศิลา
โทรศัพท์มือถือ 096-351-9519
Email thada.s@eng.kmutnb.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องตรวจจับตำแหน่งสูงสุดของจรวดเพื่อปล่อยร่มชูชีพและสัญญาณเสียง"