เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวัน
นักวิจัย  
ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903002108 ยื่นคำขอวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื้อเทียม หรือโปรตีนเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกันมานาน และนิยมบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ หรืออาหารมังสวิรัติซึ่งเป็นอาหารสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ
นักวิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ถั่วขาวและแก่นตะวัน จึงได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวัน เพื่อให้เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวันเป็นที่ต้องการของตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมีคุณสมบัติทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือด และช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- เป็นเนื้อเทียมที่มีการเพิ่มคุณค่าทางอาหารจากถั่วขาว และแก่นตะวัน
- ช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือด และช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้น
- เป็นอาหารทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ และไม่ต้องการทานเนื้อสัตว์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณมยุรี จอยเอกา/คุณฉัตรวดี สายใยทอง/คุณพัชรี ซิลวา
โทรศัพท์ 025494493
โทรศัพท์มือถือ 0831516740,0882472271
Email mayuree_j@rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เนื้อเทียมเสริมแป้งถั่วขาวและแป้งแก่นตะวัน"