เม็ดเจลชีวภาพสำหรับยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร
นักวิจัย  
นายณัฐวุฒิ มีศิลป์
คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901002957 ยื่นคำขอวันที่ 26 เมษายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แบคทีเรียโปรไบโอติก (probiotic bacteria) สายพันธุ์ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus จัดอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติก (lactic acid bacteria) ที่มีความสามารถเปลี่ยนน้ำตาลแลคโตส (lactose) ในน้ำนมชนิดต่างๆ เกิดเป็นกรดแลคติก (lactic acid) และสามารถผลิตสารแบคเทอริโอซินที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร เช่น Clostridium perfringens, Salmonella sp. รวมทั้งแบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกและแกรมลบอื่นๆ (ณัฐวุฒิ มีศิลป์ และคณะ 2561; Sharma et al., 2014) ช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอล (cholesterol) ฟอสฟอลิพิด (phospholipid) และไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) ในน้ำเลือด โดยมีกลุ่มแบคทีเรียโปรไบโอติกบางชนิดในลำไส้จะช่วยย่อยสลายคอเลสเตอรอล และยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลผ่านผนังลำไส้ รวมทั้งสามารถสังเคราะห์วิตามินต่างๆ เช่น วิตามินบี 1, บี 2, บี 6, บี 12, ไบโอติน (biotin, vitamin H), กรดนิโคตินิก (nicotinic acid) และ กรดฟอริก (folic acid) เป็นต้น (Sharma et al., 2014) โดยแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารสามารถปลดปล่อยสารเอนเทอโรทอกซิน (enterotoxin) ซึ่งเป็นสารพิษจากแบคทีเรีย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนารูปแบบของแบคทีเรียโปรไบโอติกสายพันธุ์ Streptococcus thermophilus และ Lactobacillus bulgaricus ให้ถูกห่อหุ้มด้วยวัตถุดิบที่สามารถรับประทานได้ให้มีลักษณะคล้ายไข่มุกซึ่งเป็นที่นิยมในการบริโภคในปัจจุบัน ช่วยทำให้แบคทีเรียโปรไบโอติกมีชีวิตรอดและยังคงคุณสมบัติต่างๆ เมื่อพบกับสภาวะที่เป็นกรดรุนแรงของกระเพาะอาหาร รวมทั้งทำให้แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ได้มีโอกาสรอดชีวิตและเดินทางไปยังส่วนของลำไส้ซึ่งเป็นบริเวณที่แบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารสามารถก่อโรคต่างๆ ได้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายประเภท โดยทั่วไปไข่มุกผลิตจากแป้งมันสำปะหลังเป็นหลัก เมื่อบริโภคจะได้รับสารประเภทคาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) เป็นหลักเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับการบริโภคเม็ดเจลชีวภาพนี้จะได้รับสารที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เช่น สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียโปรไบโอติกที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค กรดอะมิโนจากนม และสารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น รวมทั้งมีลักษณะทางกายภาพที่สามารถเคี้ยวได้เหมือนไข่มุกที่ทำจากแป้งมันสำปะหลังใช้ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชุดา กล้าเวช
โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 5101
โทรศัพท์มือถือ 0621656415
Email unisearch.rmuti@gmail.com, wichudaklawech@gmail.com
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เม็ดเจลชีวภาพสำหรับยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร"