ขมิ้นชันลดสีเพื่อใช้ทางผิวหนัง (Destained Tumeric for Skin)
นักวิจัย  
ดร.ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์ และคณะ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803002204 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ขมิ้นชันประกอบด้วยสารสำคัญในกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ที่มีอยู่ในเหง้าของขมิ้นชัน โดยขมิ้นชันมีสรรพคุณตามตำราอายุรเวทและแพทย์แผนไทยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยบำรุงผิวพรรณ มีสารต้านแบคทีเรีย มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อรา ใช้รักษาโรคกลาก เกลื้อน โรคผิวหนัง อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดในการนำขมิ้นชันมาใช้งานในรูปแบบการใช้ที่ผิวหนังคือ มีสีเหลืองเข้ม มีกลิ่นฉุน เกิดการติดสีที่เสื้อผ้าและผิวหนัง ละลายน้ำได้ต่ำ สารสำคัญเสื่อมสลายได้ไวเมื่อสัมผัสแสง ซึมผ่านผิวหนังได้น้อย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การพัฒนาขมิ้นชันลดสีด้วยเทคนิคการห่อหุ้มอนุภาคนาโน ช่วยคงประสิทธิภาพของสารสำคัญในขมิ้นชัน เพิ่มความคงตัว และควบคุมการปลดปล่อยของสารสำคัญได้ดีขึ้น สามารถนำไปพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ทางผิวหนังได้หลากหลายรูปแบบทำให้มีความน่าใช้มากยิ่งขึ้น โดยผลงานวิจัยดังกล่าวมีจุดเด่น ดังนี้
• ลดสีขมิ้นชันเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ทางผิวหนัง เช่น ครีม โลชั่น ซีรั่ม leave-on mask ทำให้มีความน่าใช้มากขึ้น
• ควบคุมการปลดปล่อยของสารสำคัญ
• ลดการติดสีของขมิ้นชันต่อเสื้อผ้าและผิวหนัง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
โทรศัพท์ 02 564 7100 ต่อ 1311
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ขมิ้นชันลดสีเพื่อใช้ทางผิวหนัง (Destained Tumeric for Skin)"