ผงผลิตแยม
นักวิจัย  
ผศ.บังอร เหมัง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003000866 ยื่นคำขอวันที่ 23 เมษายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แยม ทำจากผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น ส้ม สตรอเบอรี่ แต่ที่นิยมนำมาทำแยมมักเป็นผลไม้ที่มีเพคตินค่อนข้างสูง โดยเพคตินเป็นสารที่จะช่วยให้เนื้อผลไม้เกิดเป็นเจลหลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดเย็นลง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ เพคตินที่มีหมู่เมทิลในโครงสร้างสูงกับเพคตินที่มีหมู่เมทิลในโครงสร้างต่ำ ซึ่งเพคตินที่มีหมู่เมทิลในโครงสร้างสูงจะเกิดเป็นเจลได้รวดเร็วกว่าเพคตินที่มีหมู่เมทิลต่ำ
การผลิตแยมด้วยการใช้ผลไม้ที่มีเพคตินน้อย เช่น กล้วย จะต้องเหนี่ยวนำให้เพคตินเกิดเจลในสภาวะที่มีน้ำตาลสูง แต่จะเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ดังนั้นจึงมีการใช้สารอื่นมาเหนี่ยวนำแทน เช่น การนำผงกระดูกปลามาใช้เป็นส่วนผสมในการเหนี่ยวนำให้เกิดเจล โดยแคลเซียมที่อยู่ในผงกระดูกปลามีศักยภาพในการเหนี่ยวนำให้เพคตินเกิดเป็นเจลได้เป็นอย่างดี
ด้วยข้อดีของผงกระดูกปลาตามข้างต้น ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นสูตรผงผลิตแยมโดยนำผงกระดูกปลาไปเป็นส่วนผสมในการทำแยมผลไม้เพื่อให้สามารถเกิดเจลได้ในสภาวะที่มีน้ำตาลต่ำ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- สามารถเกิดเป็นเจลได้ แม้ว่าจะใช้ผลไม้ชนิดที่มีปริมาณเพคตินต่ำ
- เป็นการเพิ่มแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆ ให้กับผลิตภัณฑ์แยม
- แยมตามการผลิตนี้มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าที่วางขายตามท้องตลาด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
จินดาพร พลสูงเนิน
โทรศัพท์ 043-202-733
โทรศัพท์มือถือ 086-451-4455
Email chinph@kku.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผงผลิตแยม"