กำไลชนเผ่า
นักวิจัย  
ผศ.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กำไลวงนี้มีที่มาจากรูปทรงกระบี่ของเทพในลัทธิเต๋า ซึ่งเป็นลัทธิที่ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนเคารพนับถือ ชนเผ่าอิ้วเมี่ยนได้นำรูปทรงของกระบี่มาประยุกต์ใช้โดยการลดขนาดเป็น ชิ้นส่วนของเครื่องประดับที่เป็นพวงระย้า สำหรับติดตกแต่งเสื้อของผู้หญิงชนเผ่า เพื่อเป็นการประยุกต์ด้านการออกแบบเครื่องประดับรูปแบบร่วมสมัย จึงได้ผสมผสานระหว่างรูปแบบสมัยใหม่กับรูปแบบดั้งเดิม เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
กำไลข้อมือ เป็นเครื่องประดับรูปแบบร่วมสมัย โดยผู้ออกแบบได้แนวความคิดหรือแรงบันดาลใจ (inspiration) จากพวงระย้าประดับเสื้อประจำเผ่าของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน (Iu-Mien) ซึ่งชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือตอนบน ออกแบบวงกำไลเป็นแผ่นรอยหยักคล้ายกระบี่ของเทพอันศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของชนเผ่า
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวอารีวัณย์ อรุณสิทธิ์
โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1120
โทรศัพท์มือถือ 0816737929
Email a_asset@rmutl.ac.th
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กำไลชนเผ่า"