เกมฝึกสมอง (MONICA)
นักวิจัย  
ดร.สิทธา สุขกสิ
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
นางสาวฝอยฝน ศรีสวัสดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1802002631 ยื่นคำขอวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อมควรได้รับการกระตุ้นและฝึกสมอง เพิ่มพยายามคงระดับความสามารถของสมองในด้านต่างๆ รวมถึง สมาธิ ความจำ การเรียนรู้ การรับรู้และตอบสนอง ถึงแม้ในตลาดจะมีผลิตภัณฑ์เกมฝึกสมองอยู่เป็นจำนวนมาก แต่มักอยู่ในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแทปเลต ซึ่งใช้งานยากสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
Monica เป็นเกมกระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์เกม และอุปกรณ์สำหรับควบคุมไร้สาย ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ปุ่มกด แท่นรองปุ่ม เบาะวางตัก และหูหิ้ว โดยที่อุปกรณ์ได้รับการออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานได้ง่าย ปุ่มมีขนาดใหญ่ จับถนัดมือและกดง่าย ตัวเบาะเว้ารับกับลำตัวผู้สูงอายุ ทำให้สามารถวางอุปกรณ์บนตักได้มั่นคง ไม่ต้องถือ วางมือบนปุ่มได้ถนัด และลดโอกาสเกิดการเมื่อยล้า
Monica เป็นเกมที่ช่วยกระตุ้นและฝึกสมองของผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม ในด้านสมาธิ ความจำ การเรียนรู้ การรับรู้และตอบสนอง การคิด วางแผน ลำดับ และตัดสินใจ และภาษา ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ด้วยการเอาชนะระดับความยากที่เพิ่มขึ้นของเกม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน ผู้ดูแล และครอบครัว เหมาะสมกับการนำไปใช้ได้ทั้งที่บ้าน สถานดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาล
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 617, 4783
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เกมฝึกสมอง (MONICA)"