สูตรผลิตผงโรยข้าวผักอีนูนผสมเนื้อปลาช่อนป่นอบแห้ง
นักวิจัย  
ผศ. ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903001678 ยื่นคำขอวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผักอีนูนเป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมายและยังมีสรรพคุณทางยาต่อร่างกายโดยช่วยลดอาการท้องเสีย บำรุงตับ บำรุงเลือดหลังคลอด ลดไข้ และช่วยให้เจริญอาหาร ดังนั้น หากนำผักอีนูนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวแบบญี่ปุ่นแทนสาหร่าย และมีเนื้อปลาช่อนป่นเป็นส่วนประกอบสำหรับแหล่งโปรตีนจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่คล้ายของญี่ปุ่นแต่ใช้วัตถุดิบและรสชาติแบบไทย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ สะดวกต่อการบริโภคโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่าย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุปผาชาติ กันสา
โทรศัพท์ 044-224825
โทรศัพท์มือถือ 095-8145910
Email buppha_chat@g.sut.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรผลิตผงโรยข้าวผักอีนูนผสมเนื้อปลาช่อนป่นอบแห้ง"